Info Coronavirus

Update: 31/03/2020


 

Beste Klanten,

 

 

Wij verwijzen naar onze eerdere mailing van 14 maart j.l.   Zoals beloofd komen we even bij jullie terug met een stand van zaken.

 

Ons volledig dossier is door de Calamiteitenverzekering in behandeling en wij verwachten hopelijk een uitsluitsel in de maand April te ontvangen.

 

In de loop van de maand April zullen wij jullie opnieuw een mail bezorgen met een link naar onze website, waarbij we dan de betaling afhandelen binnen de 14 dagen.

 

Wij herhalen dat wij U de betaling van Uw reissom garanderen, ongeacht tussenkomst van onze verzekering.

 

Wij vragen U vriendelijk mails en telefoons hierover beperkt te houden en geduldig op de mail met de link op onze website te wachten.

 

Ons reiskantoor is tem vrijdag 17 april bereikbaar van maandag tem vrijdag van 10:00 tot 12:30 waar u ons in dringende gevallen telefonisch kan contacteren. 

 

We danken jullie voor het begrip voor deze uitzonderlijke situatie en blijven zeer positief om de skivakanties voor komend winterseizoen 2020-2021 eind juni aan jullie te mogen voorstellen.

 

Mvg,

 


Op de officiële site van de federale overheidsdienst buitenlandse zaken staat er heel wat info. Hier vind je ook actuele en nuttige tweets over de situatie in België:

---

Info van 26/02, kijk op de site voor een dagelijks update

Veiligheid van de Belgen in het buitenland

Als u in het buitenland verblijft, als expat of reiziger, geven we u de raad geregeld onze reisadviezen te raadplegen en elementaire voorzorgsmaatregelen te nemen. Het verdient eveneens aanbeveling het advies van de lokale autoriteiten strikt op te volgen. Tot slot kunt u het best uw reis registreren via https://travellersonline.diplomatie.be(externe link).

 
Coronavirus

Sinds eind december 2019 is er een epidemie gaande in China, met name in de provincie Hubei, met als hoofdstad Wuhan. Verschillende gevallen zijn bevestigd in andere landen, in verband met reizen vanuit China. De ziekte wordt veroorzaakt door een nieuw coronavirus 2019-nCoV en de situatie evolueert snel. Een besmetting van persoon tot persoon lijkt waarschijnlijk.

Voor reizen naar China of andere landen getroffen door het coronavirus wordt ten zeerste aangeraden om onze reisadviezen regelmatig te raadplegen. We adviseren u ook om geïnformeerd te blijven via de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen:

De FOD Volksgezondheid heeft een site gewijd aan het Coronavirus online gezet: www.info-coronavirus.be/nl(externe link)

Bij symptomen (koorts, moeilijke ademhaling) wordt aangeraden zo snel mogelijk een arts te raadplegen. 


Info van 13/03:

Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken

Coronavirus

Het coronavirus (COVID-19) werd door de Wereldgezondheidsorganisatie erkend als een pandemie. Het virus verspreidt zich over de gehele wereld en kan hierom een impact hebben op uw verplaatsingen en reizen. Deze verplaatsingen en reizen helpen niet om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Informeer u over de bereikbaarheid van uw bestemming en vooral ook de mogelijkheid om terug te keren vóór uw reis aanvangt.

Hou er rekening mee dat, vanwege de snelle verspreiding van het virus, uw terugkeer naar België niet steeds gegarandeerd kan zijn.

Dit impliceert dat u mogelijk langer dan noodzakelijk ter plaatse zou moeten blijven met alle mogelijke financiële en medische gevolgen van dien.

Verschillende landen leggen quarantainemaatregelen op voor reizigers uit België (met de Belgische nationaliteit of verblijvend in België). Deze maatregelen kunnen een verplichtend karakter hebben en niet altijd in comfortabele omstandigheden doorgaan.

Vergewis u ervan dat uw verzekering voldoende garanties biedt in geval van opname voor het coronavirus in het buitenland.

De reisadviezen worden per land regelmatig bijgewerkt in functie van de evolutie van de situatie en de beschikbare informatie. Iedereen wordt uitgenodigd om ze te raadplegen indien nodig.

De Belgische regering raadt, op advies van de FOD Volksgezondheid, meerdaagse schoolreizen naar het buitenland af. Deze aanbeveling geldt vanaf heden tot 31 maart.

Behoort u tot een risicogroep (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jongeren dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem, …)? Raadpleeg uw arts mocht u op reis vertrekken.

Heeft u nog vragen? Surf naar https://www.info-coronavirus.be/nl(externe link) of bel 0800/14.689.

Raadpleeg eveneens de informatie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen:

---

 

 

Link Italiëhttps://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen/italie

Hier ligt actueel een negatief reisadvies voor, reizen naar Italië kunnen helaas niet doorgaan:

---

 

 

Hier het reisadvies voor Oostenrijk. Skigebieden en hotels in Tirol, Salzburgerland en ook Karintië worden gesloten, dit hebben onze hotels reeds bevestigd, momenteel ligt nog geen update voor het reisadvies voor. Hier moeten we even afwachten en houden het goed in de gaten.

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen/oostenrijk

 

 

Het reisadvies voor Zwitserland. We hebben de bevestiging van onze hotels in Arosa-Lenzerheide ontvangen, dat Zwitserland hun skigebieden sluit vanaf 16/03/2020. We wachten nog op een update van het reisadvies.

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen/zwitserland

Zwitserland

Laatste update

Er zijn geen bijzondere risico’s verbonden aan reizen naar Zwitserland. Het wordt aangeraden alle niet-essentiële reizen naar Zwitserland tijdelijk uit te stellen. 

Coronavirus Covid-19

Er zijn meerdere gevallen van Coronavirus bevestigd in Zwitserland. De Zwitserse autoriteiten nemen in dit kader versterkte maatregelen. De federale regering  vraagt haar inwoners om alle niet-essentiële reizen uit te stellen. De grenzen worden strenger gecontroleerd. Personen die uit risicogebieden komen, mogen het land niet binnen behalve indien zij de Zwitserse nationaliteit hebben, een medisch certificaat kunnen voorleggen of in Zwitserland werken. Doorreizen blijven mogelijk.  Enkele grensovergangen met Italië werden gesloten en de open grenzen met Italië worden sterker gecontroleerd als gevolg van de beslissing van de Italiaanse regering om de grenzen te sluiten. De Zwitserse federale regering heeft de situatie in gans Zwitserland, zoals die momenteel is, als “bijzonder” gekwalificeerd zoals vermeld in de epidemie-wetgeving. Evenementen met meer dan 100 personen zijn verboden toteind april. . Dit geldt ook voor sportinfrastructuur en de skistations. Restaurants, cafés en discotheken mogen maar 50 personen samen brengen.  De lessen in scholen, hogescholen en vormingscentra worden opgeschort tot eind april. De kantons kunnen echter extra restricties opleggen. U kan voor meer details de officiële websites van de kantons raadplegen.

Het kanton Ticino, dat grenst aan Lombardije, nam tot nog toe de meest verregaande maatregelen en kondigde op 11 maart de noodtoestand (“stato di necessità” - d.i. de voorlaatste fase in het crisisbeheer) af. Alle culturele instellingen en sportinfrastructuur werden gesloten en groeperingen van meer 50 personen zijn verboden. Dit tot minstens 29 maart.

Reizigers kunnen voor meer informatie terecht op: https://www.bag.admin.ch/bag/en/home.html(externe link)

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ten stelligste aan uw reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be(externe link)---

 

Nog enkele nuttige links:

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/

 

 

Het is belangrijk, dat iedereen de rust bewaard en de maatregelingen goed opvolgd - wij zorgen voor de rest.


Verder willen we ook informatie van de agentschap zorg&gezondheid met jullie delen (als u met een besmette persoon in contact bent geweest of dit vermoeden hebt):


Wat is COVID-19?

COVID-19 is een virus dat voor het eerst vastgesteld werd eind 2019 in China.  Het kan een ernstige longontsteking veroorzaken maar een infectie met dit virus kan ook veel minder ernstig verlopen.

 

De eerste ziekteverschijnselen bestaan meestal uit koorts en hoest.

Mensen die contact hebben gehad met een patiënt kunnen tot 14 dagen na het laatste contact met de besmette persoon nog ziek worden.

 

Wat moet u doen? 

>               Meet uw lichaamstemperatuur twee maal per dag (onder de oksel, met ongeveer 12 uur tussen) met een eigen thermometer die niet door anderen wordt gebruikt. Noteer uw temperatuur. Meet uw temperatuur ook telkens als u zich ziek voelt. Zorg er voor dat u altijd een thermometer op zak heeft.

Houd in de gaten hoe u zich voelt en of u klachten krijgt zoals koorts (temperatuur > 38°C) en hoesten.

 

 

>        Als u koorts of één van deze klachten heeft, informeer uw huisarts en het team Infectieziektebestrijding dan onmiddellijk. Bij koorts blijft u thuis. Beperk contacten met andere personen tot het minimum.

>        Zolang u geen koorts of andere klachten ontwikkelt, kan u gewoon werken, naar school, gaan sporten en uw hobby’s uitoefenen.

 

Hoe lang moet u dit doen?

>               Tot 14 dagen na het respectievelijke contact met de patiënt met bevestigde 2019 nCov

>               Voor gezinsleden van een bevestigde 2019 nCov patiënt die thuis verzorgd wordt: tot 14 dagen na genezing van de patiënt.

 

Hieronder vindt u alle contactgegevens:

 

U kan ook een mail sturen naar ons algemeen e-mailadres: infectieziekten@vlaanderen.be

Telefoonnummer: 025533500 tijdens de kantooruren. www.zorg-en-gezondheid.be.

 

Buiten de kantooruren is steeds één van de artsen Infectieziektebestrijding in Vlaanderen te bereiken via het nummer:    T 02-512 93 89

top